ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προσωπικό

Διευθύντρια:      Μπουσταντζή Ανδρομάχη  - ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος

                          Λιάμας Δημήτριος: ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος

                          Λιόκος Λάζαρος : ΔΕ Διοικητικού