Κινητή Βιβλιοθήκη

Η Κινητή Βιβλιοθήκη είναι ο κομιστής των υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης μας σε χωριά και απομακρυσμένες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας. Ελπίδα μας είναι να δώσουμε την δυνατότητα στους κατοίκους και κυρίως στα παιδιά των περιοχών αυτών να γίνουν κοινωνοί του κόσμου του βιβλίου και της Κοινωνίας της Πληροφορίας.
 

Το έργο της κινητής βιβλιοθήκης     

Η Κεντρική Βιβλιοθήκη προέκυψε από την ένταξη της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σιάτιστας, με την Απόφαση του ΥΠΕΠΘ 6937/2-7-2002, στην πράξη του ΕΠΕΑΕΚ(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης) στο μέτρο 2.1 με τίτλο «Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκες», το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης με συγχρηματοδότηση του έργου από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75%και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά 25%. Ο Επιλέξιμος Προϋπολογισμός ήταν 182.067,16 ΕΥΡΩ. Η εν λόγω πράξη είχε διάρκεια από  1/3/2002 μέχρι  30/6/2004 και παρατάθηκε μέχρι 31/12/2004. 

Στη συνέχεια η ίδια πράξη συνεχίστηκε στο Μέτρο 2.1 «Αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης Εκπαίδευσης» του ΕΠΕΑΕΚ και ειδικότερα στην Κατηγορία Πράξεων 2.1.3.β «Ολοκλήρωση των έργων των Κινητών Βιβλιοθηκών» της Ενέργειας 2.1.3 « Ενίσχυση Βιβλιοθηκών». Σε αυτή την πράξη ισχύουν τα ίδια ποσοστά συγχρηματοδότησης 75% και 25% από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο. Η χρηματοδότηση γίνεται από το Γ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης με επιλέξιμο Προϋπολογισμό185000,00 ΕΥΡΩ και διάρκεια διετή ( από 1/1/2005 μέχρι 31/12/2006).
 

Ο κατάλογος βιβλίων της κινητής βιβλιοθήκης     

Ο κατάλογος βιβλίων της κινητής βιβλιοθήκης είναι διαθέσιμος! Προβάλεται κοινά, στην ίδια σελίδα, με τον κατάλογο βιβλίων της Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Για να δείτε ή αναζητήσετε τα βιβλία της Κινητής Βιβλιοθήκης απλώς επιλέξτε τον αντίστοιχο κατάλογο. Πλέον οι χρήστες μας να μπορούν να αναζητούν τους τίτλους βιβλίων και λοιπού εκπαιδευτικού υλικού που τους ενδιαφέρει και στην συλλογή βιβλίων της Κινητής Βιβλιοθήκης.  

Οι υπηρεσίες που προσφέρει η κινητή βιβλιοθήκη     

Οι υπάλληλοι της κινητής Βιβλιοθήκης διακινούν με προκαθορισμένο πρόγραμμα το υλικό της βιβλιοθήκης (βιβλία και λοιπό εκπαιδευτικό υλικό) σε όλα τα δανειστικά κέντρα, 74 σημέια σε όλο το νομό Κοζάνης με προτεραιότητα στα δυσπρόσιτα και απομακρυσμένα σχολεία Β' Βάθμιας Εκπαίδευσης του νομού. 
Το υλικό δανείζεται στους χρήστες κυρίως σε μαθητές και εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων Β' βάθμιας εκπαιδευσης που είναι και οι άμεσα οφελούμενοι από το έργο "Υποστήριξη της Εκπαιδευτικής Πράξης από Κινητές Βιβλιοθήκης" αλλά και στους μαθητές και εκπαιδευτικούς και της Α΄ βάθμιας Εκπαίδευσης καθώς και σε χρήστες των τοπικών κοινωνιών οι οποίοι οφελούνται έμμεσα από το έργο.