Κέντρο Πληροφόρησης

 
Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης    

ΔΗΚΕΠ Δημόσιας Βιβλιοθήκης ΣιάτισταςΤο Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης (ΔΗ.ΚΕ.Π) είναι μια υποδομή που δημιουργήθηκε στην βιβλιοθήκη της Σιάτιστας με σκοπό  την ενίσχυση του πληροφορικού ρόλου της Βιβλιοθήκης και την διεύρυνση των υπηρεσιών της σε θέματα πληροφόρησης και ενημέρωσης. Προσφέρει στο κοινό την δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης στο διαδίκτυο και μέσω αυτού την προσέγγιση πλήθους ελληνικών και διεθνών βάσεων δεδομένων και πληροφοριών.

Κανονισμός Λειτουργίας     


Το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης αποτελεί τμήμα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Σιάτιστας και λειτουργεί σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό Λειτουργίας του. 

Η ποιότητα των πληροφοριακών υπηρεσιών που παρέχονται από την βιβλιοθήκη και το Κέντρο Πληροφόρησης εξαρτάται από τις υφιστάμενες υποδομές σε εξοπλισμό και υλικό. Για το λόγο αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην συνεχή βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών και στην συχνή ανανέωση του πληροφοριακού υλικού και στην ανεύρεση νέων αξιόπιστων πηγών πληροφόρησης.

Οι υπολογιστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για έννομους σκοπούς. Οι απαράδεκτες χρήσεις περιλαμβάνουν (αλλά δεν περιορίζονται σε αυτά): παρενόχληση άλλων χρηστών, καταστροφή ή ζημία στον εξοπλισμό, το λογισμικό ή τα στοιχεία που ανήκουν στην βιβλιοθήκη ή σε άλλους χρήστες, παράνομος έλεγχος των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, παράνομη αντιγραφή προστατευμένου υλικού (πνευματικά δικαιώματα κτλ).

Χώρος – Εξοπλισμός – Προσφερόμενες υπηρεσίες.

Το Δημόσιο Κέντρο Πληροφόρησης έχει αναπτυχθεί σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο της βιβλιοθήκης. Αποτελείται από εννέα (9) θέσεις – πολυμεσικούς σταθμούς εργασία όπυ δίνεται στο κοινό η δυνατότητα ατομικής (αυτόνομη ανά θέση), ομαδικής (διενέργεια μαθημάτων, σεμιναρίων, ημερίδων κλπ και ειδικής χρήσης (προγράμματα για άτομα με προβλήματα όρασης και κινητικές δυσκολίες) επίσης δίνεται η δυνατότητα.

 •       Πλοήγησης στο Διαδίκτυο
 •       Χρήσης των ήδη εγκατεστημένων προγραμμάτων
 •       Χρήσης του οπτικό-ακουστικού υλικού της Βιβλιοθήκης (CDROM, DVDROM)
 •       Χρήσης ειδικών προγραμμάτων για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ


Στο κέντρο Πληροφόρησης είναι δυνατή η πρόσβαση σε υλικό που αναφέρεται σε Εκπαιδευτικά Αθλήτικα, Πολιτιστικά, Οικονομικά, Αναπτυξιακά, Ψυχαγωγικά και άλλα Ειδικά θέματα που αφορούν την Υγεία, την Επαγγελματική Αποκατάσταση, το Κράτος και την Δημόσια Διοίκηση.

Υπηρεσίες Κέντρου Πληροφόρησης σε παραρτήματα και κινητές Βιβλιοθήκες

Η Βιβλιοθήκη εξασφαλίζει πρόσβαση στις υπηρεσίες του Κέντρου Πληροφόρησης μέσω κινητής μονάδας.

Κοινό – Άδειες χρήσης

Δικαίωμα χρήσης των Η/Υ του Κέντρου και πλοήγησης στο δίκτυο έχουν όλα τα μέλη της βιβλιοθήκης μετά από αίτηση στο γραφείο Δανεισμού και Εξυπηρέτησης.. Οι Χρήστες της Βιβλιοθήκης πρέπει να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση, αποδεχόμενοι τους όρους και λαμβάνοντας γνώση της πολιτικής χρήσης του Διαδικτύου και των υπολογιστικών συστημάτων στην Βιβλιοθήκη. (Εξαίρεση του κανόνα αυτού αποτελούν οι περαστικοί και οι εφήμεροι χρήστες).

Για τις μικρές ηλικίες παιδιά κάτω από 12 ετών η χρήση του διαδικτύου, είναι δυνατή από την στιγμή που ο γονέας ή ο κηδεμόνας έχει γνώση του κανονισμού της βιβλιοθήκης και τον αποδέχεται παρέχοντας τα στοιχεία της ταυτότητας του, αυτός και μόνον αυτός είναι πάντοτε υπεύθυνος για τον έλεγχο της πλοήγησης των παιδιών τους στο διαδίκτυο (προτείνεται τα παιδιά να συνοδεύονται από αυτούς.)

Οδηγίες – Προϋποθέσεις Χρήσης

Οι χρήστες των Η/Υ του Κέντρου Πληροφόρησης πρέπει να έχουν στοιχειώδεις γνώσεις χειρισμού Η/Υ. 

Οι εννέα (9) σταθμοί εργασίας είναι αριθμημένοι και όλοι διαθέτουν τις βασικές πληροφοριακές υπηρεσίες (πρόσβαση στο διαδίκτυο, office).

Κάθε χρήστης επιλέγει την θέση που τον ενδιαφέρει και αφού συμπληρώσει το ειδικό έντυπο της βιβλιοθήκης θα έχει το δικαίωμα χρήσης του Η/Υ και του λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου. 

Η χρήση των υπολογιστών γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας. Η βιβλιοθήκη μπορεί να δεσμεύει τους Η/Υ για εκπαιδευτικές ή άλλες ανάγκες αφού προηγουμένως ενημερώνει το κοινό με σχετική ανακοίνωση. Η χρήση του ηλεκτρονικού εξοπλισμού και του λογισμικού του Κέντρου Πληροφόρησης πρέπει να γίνονται με ιδιαίτερο σεβασμό στα πνευματικά δικαιώματα και χωρίς να δημιουργούνται ηθελημένα προβλήματα σε άλλους χρήστες ή φθορές στον υπάρχοντα εξοπλισμό.

Για τον λόγο αυτό δεν επιτρέπονται τα ακόλουθα:

 •       Η χρήση, αντιγραφή και η διακίνηση παράνομου λογισμικού και οποιοδήποτε υλικού που προέρχεται από εξωτερική πηγή.
 •       Η εγκατάσταση διαφόρων προγραμμάτων από τους χρήστες.
 •       Η αλλαγή  της επιφάνειας εργασίας στην οθόνη κάθε Η/Υ.
 •       Η αντιγραφή CD ή DVD χωρίς την άδεια του δημιουργού,( εκτός αν ορίζεται σαφώς ως ανοιχτό ελεύθερο λογισμικό).
 •       Η παρενόχληση των άλλων χρηστών.
 •       Η καταστροφή ή ζημιά στο λογισμικό ή στον εξοπλισμό ή σε στοχεία που ανήκουν στην βιβλιοθήκη ή σε άλλους χρήστες.
 •       Η φύλαξη προσωπικών αρχείων στον σκληρό δίσκο των Η/Υ
 •       Η χρήση δισκετών επιτρέπεται με την αυστηρή προυπόθεση ότι πριν χρησιμοποιηθούν θα ελέγχονται από τον αρμόδιο υπάλληλο για την ύπαρξη ή μη ιών. Όποιος χρήστης δεν συμμορφώνεται με την οδηγία αυτή θα αποκλείεται από την χρήση Η/Υ.

 

Διαδίκτυο

Το μέγεθος, η πολυπλοκότητα και η παγκοσμιότητα του διαδικτύου δεν επιτρέπουν στην βιβλιοθήκη των έλεγχο των παρεχόμενων πληροφοριών ως προς την ακρίβεια, την ποιότητα και την καταλληλότητα τους. .Για το λόγο αυτό η βιβλιοθήκη δεν φέρει καμία ευθύνη για τη αξιοπιστία τους. Κάθε ενήλικος χρήστης είναι απόλυτα υπεύθυνος το υλικό που επιλέγει και χρησιμοποιεί. 

Ρητά απαγορεύεται η συμμετοχή σε τυχερά παιγνίδια, η χρήση του διαδικτύου για άλλους σκοπούς πλην αυτών που προαναφέρθηκαν. Επίσης δεν επιτρέπεται το κατέβασμα (downloading) κάθε εκτελέσιμου προγράμματος για το οποίο δεν υπάρχει άδεια χρήσης.

Άτομα με ειδικές ανάγκες

Τα ΑΜΕΑ έχουν άμεση προτεραιότητα πρόσβασης και χρήσης των Η/Υ και επίσης δεν χρεώνονται για την χρηση των υπηρεσιών που έχουν κοστολογηθεί από την βιβλιοθήκη. Εξυπηρετούνται από προσωπικό με ιδιαίτερη φροντίδα και πάντα εντελώς δωρεάν.

Ώρες πρόσβασης και διάρκεια χρήσης.

Το Κέντρο Πληροφόρησης είναι διαθέσιμο στο κοινό της ημέρες και τις ώρες λειτουργίας της βιβλιοθήκης Δευτέρα, Τρίτη, Παρασκευή από 8:00 εως 15:15, Τετάρτη – Πέμπτη από 8:00 εως 21:00μμ.
 

Χρόνος χρήσης

Ο χρόνος χρήσης του κάθε Η/Υ περιορίζεται στα 20’ για κάθε χρήστη σε ώρα αιχμής – αναμονής και άλλων χρηστών. Διαφορετικά η διάρκεια χρήσης δεν περιορίζεται.
Οι υπολογιστές κλείνουν 30΄ λεπτά πριν τη λήξη του ωραρίου της βιβλιοθήκης.

Οι υπάλληλοι της βιβλιοθήκης μπορούν να διακόψουν την λειτουργία των Η/Υ αν κατά την κρίση τους εμποδίζεται η εύρυθμη λειτουργία της βιβλιοθήκης.

Εκτυπώσεις

Υπάρχει ένας εκτυπωτής διαθέσιμος για χρήση από το κοινό.

Σάρωση εικόνων 

Υπάρχει ένας σαρωτής διαθέσιμος για χρήση από το κοινό. Οι χρήστες του ΚΕ.Π μπορούν να κάνουν χρήση του σαρωτή εφόσον κατέχουν την τεχνική και έχουν εμπειρία στη χρήση του.

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ηλεκτρονικό ταχυδρομείο μέσω οργανισμών στο διαδίκτυο (Yahoo, Google, in.gr κτλ) που προσφέρουν τέτοια δυνατότητα.

Ασφάλεια δίκτυου και εξοπλισμού

Η προστασία των υπολογιστικών συστημάτων του ΚΕ.Π είναι αναγκαία προϋπόθεση για την ύπαρξη και λειτουργία του.

Για το λόγο αυτό κάθε χρήστης:

 •       Επιβάλλεται να χρησιμοποιεί καθαρό αποθηκευτικό μέσο.
 •       Πρέπει να παραδίδει τον Η/Υ όπως ακριβώς τον παρέλαβε φροντίζοντας να κλείσει όλα τα προγράμματα που χρησιμοποίησε.
 •       Απαγορεύεται ρητά να επεμβαίνει στο υλικό (hardware) και λογισμικό (software) του ΔΗ.ΚΕ.Π.
 •       Είναι υποχρεωμένος να αναφέρει αμέσως στο αρμόδιο υπάλληλο όποιο πρόβλημα τεχνικής φύσεως παρουσιαστεί.


Η βιβλιοθήκη διατηρεί το δικαίωμα:

 •       Να επιβάλει κυρώσεις και χρηματικές αποζημιώσεις για ζημίες σε μηχανήματα και σε προγράμματα που γίνονται από πρόθεση, βαρύτατη αμέλεια ή ενδεχόμενο δόλο.
 •       Να απαγορεύει τη χρήση των Η/Υ και του διαδικτύου σε συγκεκριμένους χρήστες που δεν τηρούν τους όρους του κανονισμού λειτοργίας.
 •       Να αφερεί το δικαίωμα πρόσβασης στις υπηρεσίες του ΔΗ.ΚΕ.Π ή και την ιδιότητα του μέλους της βιβλιοθήκης σε όποιον παραβιάζει κατ’επανάληψη τους όρους του κανονισμού, δεν συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του αρμόδιου υπαλλήλου, παρεμποδίζει τους υπόλοιπους χρήστες και το προσωπικό, την ασφάλεια του δικτύου των Η/Υ και του λοιπού εξοπλισμού του Κέντρου.

 

Σημείωση

 1. Λάβετε υπόψη ότι το προσωπικό των βιβλιοθηκών δεν είναι τεχνικοί υπολογιστών και μπορεί να παράσχουν περιορισμένη βοήθεια. Αν αντιμετωπίζετε πρόβλημα τεχνικής φύσεως με κάποιο Η/Υ αναφέρετε το στο γραφείο Δανεισμού  & Εξυπηρέτησης
 2. Το προσωπικό της βιβλιοθήκης δεν αναλαμβάνει δακτυλογράφηση εγγράφων
 3. Εξυπακούεται ότι για την χρήση των υπολογιστών της βιβλιοθήκης είστε γνώστης βασικού χειρισμού Η/Υ.
 4. Για οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζεστε σχετικά με την χρήση Η/Υ μπορείτε να ανατρέξετε στα σχετικά βοηθήματα και τεχνικά εγχειρίδια της βιβλιοθήκης
 5. Η Βιβλιοθήκη δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια δεδομένων ή καταστροφή προσωπικών υλικών των χρηστών που συμβαίνει κατά την διάρκεια χρήσης των Η/Υ του Κέντρου.


Η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει το παρόντα κανονισμό χρήσης οποιαδήποτε στιγμή. Ο κανονισμό επικυρώνεται από το Εφορευτικό Συμβούλιο της και δημοσιοποιείται στον πίνακα ανακοινώσεων.