Κανόνες Λειτουργίας

Φθορά απώλειες     

Ο δανειζόμενος έχει υποχρέωση να επιστρέψει το υλικό στην κατάσταση που το δανείστηκε, χωρίς να προκαλέσει οποιαδήποτε φθορά ή να απολέσει το υλικό.

Ο χρήστης που χάνει ή επιστρέφει υλικό σε κακή κατάσταση, πρέπει να το αντικαταστήσει ή αν αυτό δεν υπάρχει στο εμπόριο, να το αντικαταστήσει με βιβλίο της ίδιας τρέχουσας αξίας και του ίδιου θέματος, το οποίο θα προτείνεται από τη Διεύθυνση της βιβλιοθήκης.

Κανόνες δανεισμού     
 •       Δανείζεται όλο το υλικό της Βιβλιοθήκης εκτός από τα πληροφοριακά (Referance Books), και το υλικό της ειδικής συλλογής(παλαιά και σπάνια βιβλία, χάρτες), το ηλεκτρονικό υλικό.
 •       Δικαίωμα έχουν οι κάτοχοι κάρτας δανεισμού. Η κάρτα είναι απαραίτητη για κάθε δανεισμό ή επιστροφή υλικού στη βιβλιοθήκη.
 •       Το δικαίωμα δανεισμού δεν μεταφέρεται σε άλλους. Ο καθένας δανείζεται υπεύθυνα για τον εαυτό του.
 •       Ο δανεισμός γίνεται με σειρά προτεραιότητας.
 •       Κάθε χρήστης της Βιβλιοθήκης έχει δικαίωμα να δανειστεί μέχρι τρεις τίτλους βιβλίων για τρεις εβδομάδες και τρία περιοδικά για μια εβδομάδα.
 •       Ο χρήστης έχει δικαίωμα ανανέωσης του δανεισμού βιβλίου ύστερα από επικοινωνία με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης και μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει κράτηση για το συγκεκριμένο βιβλίο, οπότε και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
 •       Μετά τη δεύτερη ανανέωση ο ίδιος χρήστης δεν μπορεί να δανειστεί το ίδιο υλικό, πριν περάσει μια εβδομάδα από την ημέρα επιστροφής του.
 •       Στην περίπτωση καθυστέρησης επιστροφής δανειζόμενου υλικού η βιβλιοθήκη θα προβαίνει σε τηλεφωνική υπενθύμιση μετά την πάροδο μιας εβδομάδας από την ημερομηνία επιστροφής. Το ίδιο θα γίνεται και μετά την πάροδο και της δεύτερης εβδομάδας. Μετά την πάροδο ενός μήνα χωρίς καμιά απάντηση ο χρήστης χάνει το δικαίωμα δανεισμού και ενημερώνεται γραπτώς γι'αυτό. Είναι προφανές ότι αν δεν τακτοποιηθεί η εκκρεμότητα, ο χρήστης συνεχίζει να μην έχει δικαίωμα δανεισμού.
 •       Οι χρήστες που επιστρέφουν εκπρόθεσμα  δανεισμένο υλικό χάνουν το δικαίωμα δανεισμού.
 •       Κάθε χρήστης της Βιβλιοθήκης έχει δικαίωμα κράτησης έως και τριών τίτλων βιβλίων.
 •       Οι κρατήσεις γίνονται με τη συμπλήρωση ειδικού εντύπου που βρίσκεται στη Βιβλιοθήκη και τηρείται σειρά προτεραιότητας  στη ζήτηση των βιβλίων.

 

Υποχρεώσεις - Συμπεριφορά χρηστών:

Οφείλουν να έχουν μαζί τους κατά την είσοδο τους στο χώρο της Βιβλιοθήκης την κάρτα δανεισμού.

Οι χρήστες υποχρεούνται με την είσοδό τους στο χώρο της Βιβλιοθήκης, να αφήνουν τις τσάντες - σάκους στον ειδικό χώρο φύλαξης στο σημείο  δανεισμού.

Μέσα στους χώρους της Βιβλιοθήκης, τηρείται ησυχία και δεν επιτρέπονται το κάπνισμα, τα ποτά, τα φαγητά, η χρήση κινητού τηλεφώνου.

Η συμπεριφορά των χρηστών μέσα στο χώρο της Βιβλιοθήκης πρέπει να είναι κόσμια, να αποφεύγουν τις φωνές, την πρόκληση θορύβων και να επιδεικνύουν σεβασμό στους υπόλοιπους αναγνώστες και στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης. Στην αντίθετη περίπτωση το προσωπικό της βιβλιοθήκης μπορεί να ζητήσει την αποχώρηση τους από το αναγνωστήριο και γενικότερα από το χώρο της Βιβλιοθήκης. Ο χρήστης αν θεωρεί ότι υπάρχει πρόβλημα ως προς την εξυπηρέτηση του ή τη γενικότερη αντιμετώπισή του από τους υπαλλήλους της βιβλιοθήκης, απευθύνεται στο Διευθυντή ή τον αναπληρωτή του.

Οι χρήστες πρέπει να σέβονται τον εξοπλισμό της Βιβλιοθήκης (Η/Υ, φωτοτυπικά, έπιπλα, βιβλία κ.λ.π.)

Οι χρήστες δεν επανατοποθετούν στα ράφια το υλικό της βιβλιοθήκης που χρησιμοποίησαν. Μετά τη   χρήση τους, τα παραδίνουν στον υπεύθυνο για το δανεισμό υπάλληλο της Βιβλιοθήκης.

Οι χρήστες που επιδεικνύουν ανάρμοστη συμπεριφορά προς το προσωπικό και ασυνέπεια προς τον κανονισμό της Βιβλιοθήκης, αποκλείονται από τη χρήση της Βιβλιοθήκης και των υπηρεσιών της, ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου υπαλλήλου της Βιβλιοθήκης και απόφαση του Διευθυντή της.