Εργαστήριο εξοικείωσης με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές από τη Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας

Η Δημόσια Κεντρική Ιστορική Βιβλιοθήκη Σιάτιστας «Μανούσεια», θα πραγματοποιήσει τον Ιούνιο εργαστήριο εξοικείωσης με τους Η/Υ. Το πρόγραμμα θα πραγματοποιείται κάθε Τρίτη 11 με 12 το πρωί και κάθε Πέμπτη…

Η Ιστορία της Βιβλιοθήκης

Μια μικρή ιστορική αναδρομή... «Ο θεσμός της Βιβλιοθήκης γεννήθηκε πρώτα στην Ανατολή στην Ασσυρία, Βαβυλωνία, Αίγυπτο και Παλαιστίνη. Οι Έλληνες ωστόσο κατόρθωσαν να μεταβάλουν τις βιβλιοθήκες σε ναούς της Τέχνης…

Ο Σκοπός

Ο Σκοπός της Βιβλιοθήκης Να ενθαρρύνει την αυτομόρφωση, τη συνεχή ενημέρωση και ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, πληροφοριακών αλλά και ψυχαγωγικών αναγκών των κατοίκων της Σιάτιστας. Να συνεισφέρει στην επίσημη εκπαιδευτική διαδικασία,…

Η Χρήση

Χρήση της Βιβλιοθήκης και του υλικού της με δικαίωμα δανεισμού έχουν οι μόνιμοι κάτοικοι της πόλης της Σιάτιστας και των οικισμών που θα εξυπηρετεί η Κινητή Βιβλιοθήκη, ύστερα από αίτηση…

Ωράριο Λειτουργίας

Κάθε μέρα 7:30 – 15:00Τετάρτη 7:30 – 20:00Σάββατο - Κυριακή κλειστάTα απογεύματα του Ιουλίου – Αυγούστου η Βιβλιοθήκη δεν λειτουργεί.