Αρχοντικό Μανούση ΣΙΑΤΙΣΤΑ

Το αρχοντικό Μανούση είναι ένα από τα πιο σημαντικά και αντιπροσωπευτικά αρχοντικά της Σιάτιστας και κατ' επέκταση ολόκληρης της Ελλάδας του 18ου αιώνα. Στο σπίτι αυτό, γεννήθηκε ο μεγάλος ευεργέτης Θεόδωρος Μανούσης (1793 – 1858), ο πρώτος καθηγητής της “Γενικής Ιστορίας” (1840) και μετέπειτα πρύτανης του Εθνικού Πανεπιστημίου (30/11/1845).

Κτίσθηκε το 1763, όπως φανερώνει η πέτρινη επιγραφή δεξιά ...

ΖΩΗ ΧΑΤΖΗ - ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ