Τα Βαλαάδικα χωριά των Γρεβενών 1398 - 1924 Τόμος Α΄

Στο βιβλίο αυτό γίνεται αναφορά στα ιστορικά γεγονότα που διαδραματίστηκαν κατά την περίοδο 1398 με την κατάληψη της περιοχής των Γρεβενών από τους Οθωμανούς έως το 1924 με την ανταλλαγή των προσφύγων. Προσπάθησα όχι απλώς να ερευνήσω, να καταγράψω και να αξιολογήσω τα γεγονότα, αλλά και να διερευνήσω τα αίτια και τις αφορμές που διαμόρφωσαν τις εξελίξεις. Η αντικειμενικότητα και η αμεροληψία είναι τα βασικά στοιχεία της συγγραφής των ιστορικών γεγονότων αυτής της περιόδου.

Τα μικτά και αμιγή βαλαάδικα χωριά της περιοχής των Γρεβενών ήταν 19, συμπεριλαμβανομένης και της πόλης των Γρεβενών. Στο βιβλίο αυτό, τόμος Α΄, αναφέρονται μόνον τα χωριά Κοκκινιά, Μηλιά, Βατόλακος, Μυρσίνα, Ποντινή και το Μεγάλο Σειρήνι. Τα υπόλοιπα θα συμπεριληφθούν στο επόμενο βιβλίο, τόμος Β΄.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτούς που με βοήθησαν για να γράψω αυτό το βιβλίο και ιδιαίτερα τον Απόστολο Παπαδημητρίου, από τα βιβλία του οποίου άντλησα πολλά ιστορικά στοιχεία.

Τριβένης Γιάννης

Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Last modified onWednesday, 27 July 2016 11:39