Εκτέλεση Προϋπολογισμού

2015

2016

2017

 2018

 2019

 • Ιανουάριος      Προβολή αρχείου (.pdf)
 • Φεβρουάριος   Προβολή αρχείου (.pdf)
 • Μάρτιος           Προβολή αρχείου (.pdf)
 • Απρίλιος          Προβολή αρχείου (.pdf)
 • Μάιος              Προβολή αρχείου (.pdf)
 • Ιούνιος           Προβολή αρχείου (.pdf) 
 • Ιούλιος           Προβολή αρχείου (.pdf)
 • Αύγουστος      Προβολή αρχείου (.pdf)
 • Σεπτέμβριος    Προβολή αρχείου (.pdf)
 • Οκτώβριος       Προβολή αρχείου (.pdf)
 • Νοέμβριος       Προβολή αρχείου (.pdf)
 • Δεκέμβριος     Προβολή αρχείου (.pdf)