ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προσωπικό

Διευθύντρια:      Μπουσταντζή Ανδρομάχη  :  ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος

                          Λιάμας Δημήτριος  :  ΤΕ Βιβλιοθηκονόμος

                          Λιόκος Λάζαρος  :  ΔΕ Διοικητικού