ΧΡΗΣΗ

Χρήση της Βιβλιοθήκης και του υλικού της με δικαίωμα δανεισμού έχουν  οι μόνιμοι κάτοικοι της πόλης της Σιάτιστας και των οικισμών που θα εξυπηρετεί η Κινητή Βιβλιοθήκη, ύστερα από αίτηση εγγραφής τους στο αρχείο χρηστών και αφού προμηθευτούν κάρτα δανεισμού. Όσοι δεν εμπίπτουν στην ποηγούμενη παράγραφο αποκτούν δικαίωμα χρήσης του υλικού της Βιβλιοθήκης με επίδοση της ταυτότητας τους στον αρμόδιο υπάλληλο.

Η Βιβλιοθήκη είναι ανοιχτής πρόσβασης εκτός από το τμήμα των παλαιών βιβλίων που βρίσκονται στους κλειστούς βιβλιοστάτες, βιβλίων που βρίσκονται σε στάδιο συντήρησης και υλικού που είναι ακατάτακτο. Πρόσβαση στο υλικό αυτό θα υπάρχει ύστερα από έγγραφο αίτημα μέσω των υπαλλήλων της Βιβλιοθήκης, σε καθορισμένη ημέρα και ώρα, αφού προηγηθεί συνεννόηση με το Διευθυντή της Βιβλιοθήκης.

Ο δανεισμός υλικού γίνεται σύμφωνα με κανόνες οι οποίοι γνωστοποιούνται στους χρήστες από την Κεντρική Βιβλιοθήκη κατά την εγγραφή τους .

Όλο το έντυπο υλικό της Βιβλιοθήκης διατίθεται για εξωτερικό δανεισμό, εκτός από την ειδική συλλογή (παλαιά βιβλία, σπάνια βιβλία, χάρτες έγγραφα κ.λ.π.), το πληροφοριακό υλικό (Referance Books) - εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, και CD-ROM κ.λ.π.