ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της Βιβλιοθήκης

  • Να ενθαρρύνει την αυτομόρφωση, τη συνεχή ενημέρωση και ικανοποίηση των εκπαιδευτικών, πληροφοριακών αλλά και ψυχαγωγικών αναγκών των κατοίκων της Σιάτιστας.
  • Να συνεισφέρει στην επίσημη εκπαιδευτική διαδικασία, στηρίζοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα των σχολείων της πόλης της Σιάτιστας και της ευρύτερης περιοχής.
  • Nα υποστηρίζει και να προάγει τα ερευνητικά προγράμματα που διεξάγονται στο χώρο αναφοράς της, μέσω της διάθεσης τεκμηριωμένης πληροφορίας σε κάθε μορφή (βιβλία, περιοδικά, ηλεκτρονικό υλικό, νόμιμη πρόσβαση σε υπηρεσίες δικτύου, κ.λ.π.)
  • Να ενημερώνει και να καθοδηγεί με κάθε τρόπο, τους χρήστες αλλά και τους συλλογικούς φορείς της Σιάτιστας για τη χρήση των υπηρεσιών της.
  • Να συμμετέχει στη διαμόρφωση της πολιτιστικής ζωής της Σιάτιστας με πραγματοποίηση συνεδρίων, εκθέσεων, εορτασμού επετείων, βιβλιοπαρουσιάσεων, κινηματογραφικών προβολών, ομιλιών, διαλέξεων, διαγωνισμών ποίησης, διηγήματος και γενικότερα κάθε είδους πνευματικών εκδηλώσεων και να συνδιοργανώνει αντίστοιχες εκδηλώσεις με άλλους αρμόδιους φορείς.
  • Να φροντίζει για την απόκτηση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού που θα χρησιμοποιείται από το αναγνωστικό κοινό.
  • Γενικά να λειτουργεί ως τοπικό κέντρο πληροφόρησης, που εξασφαλίζει στους χρήστες πρόσβαση σε κάθε είδους γνώση και πληροφορία, να παρέχει τις υπηρεσίες της ισότιμα προς όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλλου, φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, γλώσσας ή κοινωνικής θέσης.
  • Να συγκεντρώνει έγγραφα ή χάρτες από τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία μέχρι σήμερα κάθε είδους αυτόγραφα και επιστολές, εικόνες ή χαλκογραφίες και γενικότερα κάθε γραπτό μνημείο της εθνικής ιστορίας.