Οι Αντίθετοι κόσμοι της φυσικής στη βιβλιοθήκη Σιάτιστας

Οι Αντίθετοι κόσμοι της φυσικής στη βιβλιοθήκη Σιάτιστας

Την Τρίτη 29 Ιουλίου και την Τετάρτη 30 Ιουλίου με τον Γιώργο Καραμάνη καθηγητή φυσικής τα παιδιά γνωρίσανε τις αντιθέσεις στον κόσμο της φυσικής.
Με τα όργανα της φυσικής πειραματιστήκανε με το φως και το σκοτάδι, το μέσα και το έξω, το πραγματικό και το φανταστικό, το φυσικό και το τεχνητό.
Αναφερθήκανε στη διάθλαση, ανάκλαση , ανάλυση και σύνθεση του φωτός.
Είδανε τα φαινόμενα του ουράνιου τόξου, βόρειο σέλας, μελανές οπές.